Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Yöntemi Nedir?

21
kidem ve ihbar tazminati nedir
kidem ve ihbar tazminati sartlari

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemleri genellikle birbiri ile karıştırılmaktadır. Genellikle birlikte anılan ve işveren ile çalışan arasında en çok uyuşmazlıklara neden olan bu iki kavram temelde farklı unsurları ifade eder. Kıdem tazminatı, çalışanın işvereni tarafından haksız nedenle işten çıkarılması veya işçinin zorunlu gerekçe ile işten ayrılmak zorunda olması durumunda ödenmektedir. İhbar tazminatı ise iş akdinin sonlandırılmadan önce çalışana önceden bildirilmemesi durumunda veya tam tersi olarak işçinin işten çıkmadan önce haber vermemesi durumunda ödenir.

Bu tanımlamalara göre kıdem tazminatı sadece işveren tarafından işçiye ödenirken, ihbar tazminatı hem çalışan hem de işveren tarafından ödenebilir. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemleri için bu tanımlamalara göre farklı unsurlar dikkate alınacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

kidem tazminati nedir
kidem tazminati nasil alinir

Kıdem tazminatı bir işyerinde düzenli olarak en az 1 yıl süreyle çalışan kişinin, işvereni tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda ortaya çıkar. Kıdem tazminatı alınması için kişinin kendi isteği dışında işten çıkarılmış olması veya ayrılmak zorunda kalması gerekir. Örneğin askerlik veya kadınlarda evlilik vb. durumlar kıdem tazminatına neden olur. Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı her yıl için bir maaş oranı kadar kıdem tazminatı alır. Kıdem tazminatı için belirlenen tavan ücretlerin altında ödeme yapılamaz. Öte yandan kişinin çalıştığı yıl, brüt aylık kazancı vb. unsurlar kıdem tazimatı hesaplamasında dikkate alınmaktadır.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş akdinin iş veren tarafından sonlandırılması durumunda, çalışanın iş yerinde çalıştığı sürelere göre belirli bir süre öncesinden feshe ilişkin yazılı bildirimin yapılması durumunda ödenen ücrettir. Benzer şekilde işçi tarafından da bu bildirim yapılmadığında ihbar tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Kanunda yer alan süreler için haber vermeden işten çıkan veya işten çıkarılan kişiler bu tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar tazminatı ile hem işveren hem de çalışanların yaşayacakları olası mağduriyetin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Kıdem ve ihbar tazimatı hesaplama işlemleri bu iki tazminat türünün tanımlarına ve şartlarına göre farklı oranlarda ve süreler için hesaplanır.

Ayrıca kredi kartı puan kullanılabilen internet siteleri haberimizi de inceleyebilirsiniz.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazimatı hesaplama işlemleri ile kıdem tazimatı hesaplama işlemleri arasında benzerlikler olduğu kadar çeşitli farklar da bulunur. Buna göre ihbar tazminatı hesaplamasında işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplama yapılması gerekir.

  • İhbar tazminatı hesaplama: 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, 6 ay – 1,5 yıl arası çalışanlar 4 hafta, 3 yıl ve üzer çalışanlar 8 hafta ihbar süresi bulunur. Söz konusu sürelere karşılık gelen aylık brüt gelir üzerinden hesaplama yapılır.
  • Kıdem tazminatı hesaplama: Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazimatı ödenir.

Her iki hesaplama yöntemlerinde farklar görülmektedir. Söz konusu tazminatların ödenmesi için hesaplama işlemlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması şarttır.

Kıdem ve İhbar Tazimatı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kıdem ve ihbar tazminatı farkları arasında en ayırt edici unsur ihbar tazminatının hem işçi hem de işveren tarafından ödeniyor olmasıdır. Kıdem tazminatı ise sadece işveren tarafından ödenir. Öte yandan kıdem tazminatında işçinin en az 1 yıl süreyle aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. İhbar tazminatında ise bu süreler farklı kriterlere göre belirlenir. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemleri için kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan unsurlar ve işçinin durumu göz önünde bulundurulur. Hizmet süresi ve aylık brüt kazanç gibi unsur tazminat hesaplamasında temel etkenlerdir.

CEVAP VER

Lütfen yorum yapın
Lütfen adınızı yazın